Visjon

Basert på kunnskap om sammenheng mellom livsstil og helse er ABX Sport og Helse AS visjon å bli en betydelig og integrert aktør i samfunnets folkehelsearbeid.

Mål

ABX Sport og Helse AS mål er å stimulere til en mer helsefremmende livsstil og økt livskvalitet for den enkelte. Vi vil motivere enkeltmennesker i alle aldre til å styrke sin helse gjennom kunnskap, varierte aktiviteter og riktig kosthold.

ABX Sport og Helse AS utviklet tre ulike konsepter å nå målet:

- Idrettsreiser

- UTFORDRET

- Hinderløp

Vis din interesse og så tar vi kontakt med deg!

Skriv inn din e-post for mer informasjon.
Ad

Berg-Hansen – Innlogging

Les mer om BERG-HANSEN

Spesialtilbud

RSS UTFORDNINGER

Ad